Home

Wat doen we?

Wij hebben jarenlange ervaring met het ondernemen en het opzetten van nieuwe bedrijven. We kennen de valkuilen en weten waar je op moet letten bij de bedrijfsvoering.  Deze  kennis willen we dan ook graag met u delen.

Wij letten vooral op de persoonlijke kwaliteiten van de ondernemer en de kwaliteit van het ondernemingsplan. We verwachten dat de onderneming sneller gaat groeien door het beschikbaar stellen van geld, kennis en ons netwerk.

Wij investeren in ­groeiende bedrijven in ruil voor aandelen, een achtergestelde lening of een combinatie van beide. Ook kunnen we mede-eigenaar worden door een gedeelte van de aandelen te kopen. Vaak gaat het om bedragen tussen de 50.000 en 750.000 euro.

Wij zijn er niet op uit om de leiding over te nemen. Aangezien het om een investering gaat zullen we in het begin meer invloed willen uitoefenen op de beslissingen in het bedrijf. Wij zullen ons echter weer op de achtergrond begeven zodra het beter gaat met de onderneming of als er winst wordt gemaakt.

Voor wie zijn wij interessant?

Wij zijn vooral geïnteresseerd in ondernemingen die zich in de startfase bevinden en uit zijn op snelle groei. We hebben een voorkeur voor bedrijven met een product of dienst die anders en beter is dan wat er al op de markt is. Ook de kansen om snel te groeien zijn belangrijk. Bedrijven moeten binnen enkele jaren kunnen doorgroeien naar een grote omzet en winst.